You are currently viewing Moje przesłanie
Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej" Jan 15:9-10.

Moje przesłanie

Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem; trwajcie w miłości mojej” Jan 15:9-10.

Kluczem do kochania innych tak, jak kochał Jezus, jest bycie kochanym, tak jak On był kochany. Zachęcające jest to, że jesteśmy właśnie tak kochani. Bóg Ojciec zapewnił tą samą miłość tym, którzy są w Chrystusie, jaką kochał samego Chrystusa. Naszym zadaniem jest uwierzenie w to i świadome przyjęcie. Wydaje się to zbyt dobre, aby było prawdziwe. Ktoś kiedyś powiedział, że lepiej jest zapalić świeczkę niż przeklinać ciemność. Sprawiedliwość Jezusa Chrystusa jest lekarstwem na grzech człowieka. „On tego, który nie znał grzechu za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą” (2 Kor. 5:21). Jak wynika ze Słowa Bożego Bóg nie koncentruje się już na grzechu ponieważ problem grzechu został już rozwiązany „Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi” (Rzym. 6:6). Musimy sami o tym pamiętać i składając świadectwo ludziom prowadzić ich do szczerego oodania życia Jezusowi ajego moc płynąca ze słowa doprowadzi do upamiętania, wyznania grzechów Panu i skorzystania z krwi, która się kropi i przemawia.

Dla nowego stworzenia grzech nie jest już dłużej centralnym życiowym problemem i nie powinien już być w centrum uwagi wykupionych. Wszystko zaczyna się od uświadomienia sobie, że jesteśmy sprawiedliwymi w oczach Tego, który nas usprawiedliwił. Nie grzesznikami doszukującymi się często jeszcze w swoim życiu jakichś starych grzechów. Mówimy o swojej sprawiedliwości i dzięki Łasce Pana prowadzimy sprawiedliwe i radosne życie pełne pasji dla pełnienia woli Pana. Bo nic nie jest nas w stanie odłączyć od Miłości Bożej chyba, że zlekceważymy dzieło Golgoty i odłączymy się na własne życzenie.

Pamiętajmy, że dane nam jest głosić „Dobrą Nowinę” dla rodaków, którzy mają potrzebę już za życia poznać swojego Zbawiciela…  My możemy im w tym dopomóc mając przy tym wiele radości.

Kapelan oddziału Fundacji