You are currently viewing Możemy więcej

Możemy więcej

A komu to przysiągł, że nie wejdą do odpocznienia jego, jeśli nie tym, którzy byli nieposłuszni?” (Hbr. 3:18).

Nasze świadectwo i nasza służba każdego pojedynczego wierzącego są mało efektywne i ograniczone, jeśli sami nie jesteśmy w stanie posiadać pewności do czynienia Woli Pana;

Celem działalności przeciwnika w tej dziedzinie jest zdyskredytować nas, zabierając nam nasze prawo, którym jest nasza jedność z Tym, który nigdy nie jest zaniepokojony, nigdy zatroskany, nigdy nie wątpi w żadnej sprawie. Przeciwnicy naciskają, skrajnie utrudniają. Okoliczności, w których musimy żyć, wywołują mnóstwo zmian, doprowadzają do skrajnych trudności. Sprawa dotyczy czegoś znacznie głębszego i jest to po prostu sprawa zawierzenia Bogu. Pan próbuje wydostać nas z naszego zmiennego życia, gdzie jesteśmy na łasce naszych uczuć, myśli, wniosków i wszelkiego tego rodzaju rzeczy, a wprowadzić w tą rzeczywistość, gdzie, w duchu, jesteśmy niezachwiani. Na tym właśnie skupiona jest istota Psalmu 78. W wersie 38 czytamy: „Ich serce nie trwało przy Nim, w przymierzu z Nim nie byli stali” i wokół tego zebrane jest całe ich 40 lat. „Znam uczynki twoje i miłość, i wiarę, i służbę, i wytrwałość twoją, i wiem, że ostatnich uczynków twoich jest więcej niż pierwszych. Lecz mam ci za złe . . . „(Obj. 2:19).

Obyśmy uzyskali lepsze zrozumienie tego, czym jest służba Pańska. Jest potrzeba wychodzić ze Słowem aby powstrzymać niszczący wpływ przeciwnika; jest to wspólne pójście, aby dać świadectwo. Doszliśmy do miejsca, w którym dobrowolnie decydujemy o tym czy Pan jest godzien tego, czy rezygnujemy. „A tak, jeśliście wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po prawicy Bożej„(Kol. 3:1). Nie tylko mamy nową świadomość, lecz również mamy nowe możliwości. Duch Święty daje takie możliwości, których nikt z nas nie ma z natury. W naturze możemy być bardzo ograniczeni, lecz przez namaszczenie Ducha Świętego, możemy mieć takie umiejętności, których najlepsi mężczyźni i kobiety tego świata, nie mający Ducha, nie mają.

Dziecko Boże, w którym prawdziwie zamieszkuje Duch posiada takie możliwości, których nikt inny nie ma. Właśnie to tchnienie niesie ze sobą takie możliwości. Tchnął w nozdrza Adama nie miał on żadnych umiejętności, które były przewidziane dla niego, lecz z chwilą gdy stał się duszą żyjącą dzięki Bożemu tchnieniu, mógł poznawać, wykonywać i zrozumieć. Nowe stworzenie jest właśnie takie, wraz z nim idą nowe możliwości, nowe zdolności do poznawania, rozumienia i wykonywania, których nigdy wcześniej nie było.

Do triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili