You are currently viewing MODLITWA – Wołanie o oświecenie Serca

MODLITWA – Wołanie o oświecenie Serca

Ojcze, otwórz mój umysł i moje serce
na przyjęcie i rozumienie Twego Słowa.
Spraw proszę, aby moje serce pałało,
kiedy Ty do mnie mówisz.
Jak deszcz, który użyźnia ziemię
i daje wzrost zasiewom,
tak niech Twoje Słowo użyźnia moje życie,
pozwoli wzrastać i wydawać plon miłości.
Niech Twoje Słowo spełnia swoje
posłannictwo w moim życiu
i uzdalnia do pełnienia Twojej woli.
Panie, niech Twoje Słowo będzie Prawdą
mojego istnienia i Światłem moich kroków -w imieniu JEZUSA, Amen.