You are currently viewing Mija 366 dzień i znowu trzeba wymienić kalendarz

Mija 366 dzień i znowu trzeba wymienić kalendarz

Gdyby wam się nie podobało służyć Panu, rozstrzygnijcie dziś, komu służyć chcecie, czy bóstwom, którym służyli wasi przodkowie po drugiej stronie Rzeki, czy też bóstwom Amorytów, w których kraju zamieszkaliście. Ja sam i mój dom służyć chcemy Panu. Księga Jozuego 24:15

CZYM JEST CZAS? – Pytanie to jest bardzo proste, ale odpowiedź nie jest już taka oczywista i łatwa. Wielu intelektualistów miało kłopot, z określeniem, co to jest czas. Aureliusz Augustyn z Hippony napisał kiedyś takie zdanie: Czymże jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pytającemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem?.

Lew Tołstoj dostrzegł, że czas teraźniejszy istnieje pomiędzy przeszłością, a przyszłością: Przeszłości już nie ma, przyszłość jeszcze nie nadeszła. Cóż więc jest? Tylko to miejsce, gdzie spotykają się przeszłość z przyszłością. Wydawać by się mogło, że miejsce to jest niczym, a tymczasem w tym właśnie miejscu upływa całe nasze życie.

Ludzie próbują „zatrzymać czas”, dawno temu skonstruowali chociażby aparat fotograficzny, który jest świetnym przykładem starań człowieka, aby ujarzmić, zatrzymać czas na fotografii. Można też zrobić poprzez sztukę, malarstwo, literaturę, film. Ale przecież czasu nie można zatrzymać…

Ostatni dzień roku i pierwszy dzień Nowego Roku to cudowny czas, bo to w tymże czasie powstaje w wielu sercach potrzeba braterskiej życzliwości. To piękny zwyczaj uścisku dłoni, pocałunku, oraz przekazywania sobie nawzajem życzeń, drugiemu, a także i sobie życzymy szczęścia. Ale niekoniecznie chcemy dopomagać innym, aby to szczęście tworzyć i realizować. A przecież tak niewiele trzeba… Trzeba tylko, aby chęć życzliwości zamienić się w bieg, by ten noworoczny start nie zakończył się falstartem, ale stał się biegiem do finiszu w szczerej braterskiej miłości. Niech więc ów początek noworocznej życzliwość będzie startem nie do biegu maratońskiego, ale pogonią krótkodystansową. Niechże jak najszybciej osiągnie finisz, który na imię ma miłość. Niech miłość objawia się przede wszystkim w czynach, a nie tylko w słowach. Miłość z reguły pojmowana jest jako uczucie na które człowiek nie ma wpływu.

Jednakże, o dziwo Pan Jezus i apostołowie, nakazują kochać… (Mateusza 19:19, Rzymian 13:9) W takim razie miłość to coś znacznie więcej niż uczucie. Miłość jest świadomą decyzją-chcę tak czynić-bez względu na okoliczności.

I na dnie tego wszystkiego, po między codziennością a uniesieniami przebija się tęsknota za prawdziwą miłością, którą tak cudownie maluje Apostoł Paweł w Liście do Koryntian: miłość cierpliwa jest, miłość łaskawa jest […].

Niech nam ten Nowy Rok 2013 rozkwita obopólną miłością, zasilaną z prawdziwego Źródła Miłości –którą jest Chrystus