You are currently viewing List do Filemona XI

List do Filemona XI

W dniach 02.-04.09.2016 mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Konferencji List do Filemona edycja XI przeznaczoną dla byłych więźniów, którzy powrócili ze swojej złej ścieżki na wąską drogę ku zbawieniu, a także dla tych co Usługują w Zakładach Karnych ku zbudowaniu. Był to wspaniały czas połączony z integracją i zwiedzaniem okolicznych atrakcji w drodze. Dziękujemy za dobry Boży czas.