You are currently viewing Które przykazanie jest najczęściej powtarzane w Biblii?

Które przykazanie jest najczęściej powtarzane w Biblii?

Zazwyczaj pytani mówią:’’ Nie kradnij ’’ „Nie cudzołóż”, „nie miej innych bogów przede mną”,.. „Miłujcie siebie nawzajem”.   Niektórzy mówią   to przykazanie, które  aktualnie  łamią w swoim życiu ,  co powoduje, że wydaje im się, że znajduje się ono na każdej stronie Pisma.

Według mnie odpowiedzią jest: Nie bój się ! .

Oto kilka przykładów  tego, co pojawia się w Piśmie ok. 150 razy. Nie bójcie się , nie bój się , nie lekaj się, nie trwóż się (I Moj. 15:1) Po tych wydarzeniach, doszło Abrama w wiedzeniu nocnym następujące słowo Pana: Nie bój się , Abramie, Jam tarczą twoją; zapłata twoja będzie sowita! I Moj. 21:17 I usłyszał GŁOS chłopca, i zawołał anioł Boży na Hagar z nieba, i rzekł do niej: Cóż ci to , Hagar? Nie bój się, bo Bóg usłyszał głos chłopca tam, gdzie jest. Mat. 14:27 Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, Ja jestem, nie bójcie się! Jn. 14:27 Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka Łukasza 8:50 ) Jezus zaś, usłyszawszy to, odpowiedział mu: Nie bój się , tylko wierz, a będzie uzdrowiona.

Teraz weź pod uwagę więcej takich odnośników. Czy masz poczucie tego, że Bóg jest zaalarmowany naszymi obawami (strachem) ? Bóg, który słyszy i troszczy się.

„Nie bój się”. „Nie lękaj się”. Takie słowa można wypowiadać przypadkowo  lub celowo, aby ktoś się od nas odczepił.  Gdy nasze dłonie pocą się przed strachem , gdy  znajdujemy się nieraz w dziwnych, nowych i niezrozumiałych  dla nas sytuacjach.  Mówimy  tak  nieraz do żony, bliskich czy znajomych.  Oczywiście, te słowa były bez znaczenia, zamieniły się w płytkie hasła , ponieważ tak naprawdę nie chcieliśmy ich wysłuchiwać. Zainteresowani czym innym   nie chcieliśmy, żeby nam przeszkadzano.

Lecz Bóg taki nie jest.

Pomyśl o tych słowach. Bóg nigdy nie mówi czegoś, aby mieć ciebie z głowy. Ta ogromna ilość razy, gdy On zwraca się do twoich obaw, mówi o tym, że troszczy się o ciebie o wiele bardziej niż o tym wiesz. Nie jest aż tak zajęty, żeby musiał zajmować się wyłącznie kosmicznymi sprawami.  Przeciwnie, jest bliski i zwraca naszą uwagę w Piśmie Św. o szczegółach naszych problemów.  

Czy twoje problemy wydają się tobie mało ważne ?  On zna Ciebie i Mnie i współczuje nam, nie porównuje naszych zmartwień z problemami innych, nie decyduje o kolejności naszego problemu  , przyznając Tobie czy Mi  kolejny numer na liście w zależności od potrzeby.                                                                                                           Sposób w jaki się powtarza  Nie bój  się , znaczy to  że rozumie jak wielkie  potrafią być obawy (strach) i zmartwienia w Nas .   On wie i rozumie to, że proste  słowo nie przegoni naszych obaw ; wie, że nasze zmartwienia czekają cierpliwie  na zgodę , aby odejść.  

Zbadaj Słowo, odkryj i powiedz to Jezusowi czym się martwisz, bo twoje obawy nie są dla Boga  zbyt małe .

Słowa Nie bój się  to nie są słowa przyjaciela z ciała i krwi, ludzkiej istoty takiej jak ty sam.  Nie są to puste słowa współpasażera tonącego statku, który nie ma żadnego doświadczenia z morskimi katastrofami, nie umie pływać i nie ma żadnego planu.     Te słowa bardziej podobne są do pociechy wypowiadanej przez kapitana, mówiącego:  „Nie bójcie się.  Wiem, co trzeba robić”.                                                                                                                                             Gdy takie słowa padają ze strony właściwej osoby, mogą przynieść ulgę. Pamiętaj: słowa:  Nie bój się   są wypowiadane przez Tego, który potrafi zgrać słowa z działaniem. On jest suwerennym Królem, który rzeczywiście kontroluje sytuacje. Skuteczność tych słów jest bezpośrednio związana z autorytetem, mocą i miłością Tego, który mówi i do Ciebie!

Modlitwa

 Ojcze mój który jesteś w niebie ty wiesz ilu rzeczy się boje , Ty wiesz ile rzeczy złych w swoim życiu zrobiłem ,

Proszę Cię abyś mi pomógł aby moje życie nabrało dobrego kierunku i już się nie bać

w imieniu Jezusa amen