You are currently viewing KONFERENCJA W KŁODZKU

KONFERENCJA W KŁODZKU

W dniach 28.04-30.04.2017 udaliśmy się 7-osobową ekipą na Konferencję Misji Więziennej do Kłodzka, gdzie mogliśmy się wzbogacić świadectwami innych i pokrzepić Bożym Słowem. Wymiana doświadczeń oraz wspólny czas spędzony nie tylko na rozmowach, ale i modlitwie był dla nas sporym zbudowaniem. Dziękujemy organizatorom i Błogosławimy.