You are currently viewing Konferencja ku Zbudowaniu.

Konferencja ku Zbudowaniu.

W dniach 01-03.04.2016 byliśmy jako aktywni działacze w Duszpasterstwie Więziennym na konferencji dla usługujących w Zakładach Karnych w Ośrodku Szkoleniowym Służby Więziennej w Popowie k. Warszawy. Wspaniały czas, pełen świadectw działania mocy Bożej, modlitwy oraz warsztatów wyposażających w wiedzę do służby w Zakładach Karnych. Dziękujemy organizatorom za wspaniały czas.