You are currently viewing Konferencja kapelanów katechetów i duszpasterzy więziennych w Wiśle.

Konferencja kapelanów katechetów i duszpasterzy więziennych w Wiśle.

30 września 2013 w auli Kościoła Chrześcijan Baptystów w Wiśle dbyła się kolejna VIII konferencja.

Zebrali się wraz Zarządem duszpasterstwa więzienego pracownicy naukowi, teolodzy, pedagodzy chrzeeścijanscy i Kapelani więzienni.

Organizatorami tegorocznego spotkania, Pedagog Chrześcijański Nauk Społecznych oraz Krajowy Dyrektor Duszpasterstwa ks. Pastor Kścioła Zielonoświątkowego mgr lic. Piotr WISEŁKA.

Odbywające się w coroczne spotkania osób związanych z duszpasterstwem , mają już swoją bogatą tradycję, która z całą pewnością sięga korzeniami działalności kościoła w Polsce. Nasz wieloletnia posługa duszpasterska zaowocowała nie tylko uwrażliwieniem środowiska kościelnego na Śląsku na potrzeby osób skazanych, ale znalazła także swój szerszy wyraz w propagowaniu rodzina bez ojca, jest słaba. Duszpasterstwo miało jako przedmiot troskę o realizację życia chrześcijańskiego w rodzinach według wytycznych II Instrukcji Kościoła w Polsce o przygotowaniu do powrotu do małżeństwa i życia rodzinnego skazanych. W roku sprawozdawczym 2013/2014r głównym motywem pracy było przygotowanie do zmierzenia się z problem realizacji zamierzeń przedstawionych głównie z udziałem kapelanów – Pastorów.

Śmiało można stwierdzić, że konferencja miała charakter międzynarodowy i ekumeniczny. W obradach udział wzięło 10 przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich, którzy rozważali tematykę zmagań Kościoła w pomocy (partnerstwie) penitencjarnej.

Koszalińskie duszpasterstwo więzienne reprezentowało 7 osób, w tym dwóch przedterminowo zwolnionych szykujących się do chrztu byłych skazanych.