Koncert w Szczecinie

Koncert w Szczecinie

Piątek w szczecinie poza domem dziecka ukończył się … pięknym koncertem i składaniem świadectw naszego życia jakie jest obecnie a jakie było
wcześniej…

Podziel się