You are currently viewing Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami

Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami

Jakiż układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg: Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich, I będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan,I nieczystego się nie dotykajcie; A ja przyjmę was” (2Kor 6:16-17).

Gdy słyszymy o światowych kompromisach, musimy przestać słuchać! A tak przy okazji, kiedyś istniały przejazdy kolejowe, prawdopodobnie nadal istnieją, i jest to miejsce, gdzie trzeba uważać, a to cofa nas do wagi znaczenia słowa.

Często używamy słów, nie sprawdzając ich znaczenia. Definicje słownikowe wyrazu „kompromis” mówią o jakimś sposobie dojścia do jakiegoś rodzaju ugody, kiedy jedna strona rezygnuje z czegoś, co chciała, po to, aby zakończyć spór czy dyskusję.

Jeśli chodzi o właściciela posiadłości, wyznaczania granic czy jakiegoś rodzaju prawnej sprawy to może być usprawiedliwienie dla kompromisu.                W duchowej rzeczywistości stajemy przed śmiertelnym niebezpieczeństwem, GDY ośmielamy się iść na kompromis z tym, co mówi Boże Słowo. Zbyt często kościelne grupy czują, że mają autorytet do tego, aby potraktować z góry to , co mówi Słowo Boże, bądź iść na z nim na kompromis, tylko po to, aby podobać się jakiejś innej grupie.

To Bóg ustanowił kościół po to, aby zmieniał ten świat. Niestety, Szatan(przeciwnik Boga) wkradł się i wykorzystał świat, który przez kompromisy zmienił powołanie kościoła. Nie będzie przebudzenia, dopóki będziemy chodzić drogami tego świata. Teraz jest najwyższy czas, aby badać Biblię, szukać Bożego planu i celu dla nas wszystkich.

ŻADNYCH KOMPROMISÓW!

Kościół… nie jest panem ani sługą państwa, ale raczej jego sumieniem.                    

Winien być przewodnikiem i  krytykiem państwa, ale nigdy jego narzędziem.