You are currently viewing Jakie znaczenia ma zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa  dla mnie?

Jakie znaczenia ma zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa dla mnie?

Ci, którzy znali mnie kiedyś i znają obecnie, po prostu wiedzą, co znaczy poznać zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Potrzeba mocy samego Boga, by powstać ze śmierci. W cieplejszych promieniach wiosennego słońca bezlistne wciąż drzewa zdają się pytać: „Czy znów wszystko się zazieleni?”. Czas płynie i w pewnym momencie… pusty, jakby martwy las wybucha wprost życiem. Bóg przemawia prosto do serca o zmartwychwstaniu swego Syna. Dariusz, leśniczy,

 Kiedyś był ból. Potem nadszedł czas rozterek. Nienawiść za to, że skończyło się to, co dobre. Potem, w mocy Jego zmartwychwstania, powoli, powolutku zapukało do mnie przebaczenie; zakiełkowało i wyrosło jak ogromne drzewo na pustyni.

Mama Wiesia,

 Zmartwychwstanie Jezusa to dla mnie podstawa mej wiary. Oparcie dla intelektu i ducha. Będąc głęboko przekonany, że zmartwychwstanie Jezusa z Nazaretu jest faktem historycznym, mam fundament, który pozwala mi zawsze i niezachwianie wierzyć w prawdziwość Jego słów wypowiedzianych za życia i spisanych przez Jego uczniów. Uwalnia mnie to od postrzegania chrześcijaństwa i Biblii jedynie z perspektywy mojego wewnętrznego odczucia czy poznania, stanów moich uczuć czy okoliczności życiowych. Mówiąc krótko: jeśli ktoś udowodni mi, że zmartwychwstanie nigdy nie nastąpiło, porzucę wiarę w to, że chrześcijaństwo jest jedyną prawdziwą religią, a Biblia Słowem Bożym. Janusz, muzyk,

Dla mnie zmartwychwstałyJezus to przede wszystkim żywy Bóg, który pokonał śmierć. Dzięki temu ja jestem wolna od strachu przed śmiercią, nie muszę przeżywać rozpaczy z powodu śmierci bliskich, którzy odeszli w Panu. Zmartwychwstały Jezus to Boża OBIETNICA MOJEGO ZMARTWYCHWSTANIA. To daje mi poczucie tymczasowości mojego pobytu na ziemi i pozwala zdystansować się do problemów, jakie mnie spotykają, choćby były ogromne, patrząc po ludzku. To Pokój na dziś i Nadzieja na jutro. Anna,

 Jezus poprzez swoje zmartwychwstanie pokonał śmierć, grzech i diabła. Moc zmartwychwstałego Chrystusa działająca we mnie daje mi więc wolność od strachu przed śmiercią i piekłem, daje mi moc, aby odeprzeć pokusy, które diabeł stara się podsuwać, aby mnie usidlić. Andrzej, więzień

Odpowiedź na to pytanie byłaby na pewno inna kilka lat temu, kiedy się nawróciłam, niż teraz, kiedy z pełną świadomością podjętej decyzji staram się żyć z Jezusem każdego dnia. Wtedy jeszcze bardzo mało wiedziałam o osobie Jezusa jako Syna Bożego, Boga i Zbawiciela, a mimo to tak bardzo zapragnęłam pójść za Nim.

Dzisiaj zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ma dla mnie chyba nieco szersze znaczenie, z pewnością pogłębione wiedzą pochodzącą z Bożego Słowa. Jest ono wypełnieniem się obietnicy danej ludziom przez Boga, że Jezus Chrystus powstanie z martwych, by dać człowiekowi życie wieczne w niebie, ale też, że przyjdzie ponownie w dniach ostatecznych, że Bóg da nam wtedy nowe, wieczne ciała i nową ziemię.

Marcin, skazany

Zmartwychwstanie Jezusa jest dla mnie sednem mojej wiary. Gdyby go nie było, moje pielgrzymowanie „wąską drogą” nie miałoby sensu. Dzięki niemu mogę mieć relację z Bogiem i mogę ufać, że ja także zmartwychwstanę. Wiara w zmartwychwstanie napawa mnie z jednej strony radością, bo dzięki niemu mogę wieść zwycięskie życie chrześcijańskie, z drugiej strony bojaźnią, wynikającą z przekonania, że ci, którzy odrzucą Chrystusa, będą potępieni. Katarzyna, terapeutka

Z całą pewnością zmartwychwstanie wiąże się w moim życiu z nadzieją. Dziękując Bogu za zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, zawsze myślę o przyszłości, o tym, co wciąż przede mną. Jest to takie ciche wzdychanie o odnowienie wszystkiego, co jest wokół mnie. Kuba, student,

„Całe życie chrześcijańskie jest jedną ciągłą Wielką nocą”. za Marcinem Lutrem – Krzysztof, tłumacz

Zmartwychwstanie – to dla mnie wciąż niesamowita sprawa. To cudowna wolność, w której mogę robić „wszystko”, a staram się robić to, co podoba się mojemu Zbawicielowi. To pewność, ufność, że ja też kiedyś zmartwychwstanę. To pewność wiecznego życia z Jezusem. Jest to cud. Danuta, żona marynarza

Zmartwychwstanie – nowe życie dla mnie. Wiesław, ochroniarz

Zmartwychwstanie to przejście ze śmierci do życia. Zmartwychwstanie jest dla mnie obietnicą nieba.

Maria, nauczycielka

Zmartwychwstanie to zwycięstwo, zmartwychwstanie to nadzieja, zmartwychwstanie to życie.Zuzia, uczennica

Trudno wymyślić coś mądrego na temat zmartwychwstania Jezusa. Przy zmartwychwstaniu cała inteligencja zawodzi, a pozostaje tylko wiara i ten szczególny rodzaj ufności, która krzyczy: On żyje!

Mariusz, 23 l., duchowny

Zmartwychwstanie Jezusa upoważnia mnie do nowego życia z Bogiem. Irena, pielęgniarka

Zmartwychwstanie Pana to dla mnie drogowskaz do Królestwa Bożego, to recepta na życie wieczne.

Walentyna, gospodyni domowa

Dla mnie zmartwychwstanie Pana Jezusa jest mocą Bożą i siłą do przetrwania w doczesnym życiu. Gdyby Pan Jezus nie zmartwychwstał, moje życie nie miałoby sensu, ponieważ żyłabym bez nadziei na spotkanie z Panem Bogiem i bez celu.

Zmartwychwstanie jest dla mnie uwolnieniem od grzechów i dzięki temu wyzwoleniem od śmierci wiecznej. Mam pewność, że dzięki zmartwychwstaniu niedługo stanę twarzą w twarz z moim ukochanym Zbawcą, od którego – z łaski, przez wiarę – otrzymałam zbawienie.

Krystyna, pielęgniarka

Bez Chrystusa nie byłem Gotowy wyżyć, z Chrystusem mam powód by żyć. Daniel, kapelan,