You are currently viewing I Halowy Turniej Piłki Nożnej pn. „Granie na wiosny powitanie”

I Halowy Turniej Piłki Nożnej pn. „Granie na wiosny powitanie”

Nie wiadomo czy z pomocą boską, czy też nie, ale na pewno zwycięsko z kopania piłki na hali, wyszli klerycy z Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie. Triumf nie przyszedł łatwo, gdyż chrapkę na niego mieli również przechodzący resocjalizację w placówkach wychowawczych i penitencjarnych.

I Halowy Turniej Piłki Nożnej pn. „Granie na wiosny powitanie” zorganizował Zakład Karny w Starem Bornem przy pomocy Urzędu Miejskiego w Bobolicach (udostępnił salę i zakupił puchary) i koszalińskiej firmy NMC-PE Polska (ufundowała nagrody dla uczestników). Chodziło w nim nie tylko o sprawdzenie futbolowych umiejętności, ale przede wszystkim o promocję
zdrowego stylu życia poprzez aktywny wypoczynek i sportową rywalizację. Do zmagań piłkarskich przystąpiły drużyny skazanych odbywających karę w Starem Bornem i podległym Oddziale Zewnętrznym w Opatówku, podopieczni z Młodzieżowego Ośrodka Adaptacji Społecznej z Koszalina i reprezentanci Wyższego Seminarium Duchownego. Turniej rozgrywano systemem „każdy z każdym” – Pojedynki były bardzo zacięte i emocjonujące. Na parkiecie panował duch walki, ale bez przekraczania granic fair play – relacjonuje  pomysłodawca imprezy mjr Andrzej Lewiński, starszy wychowawca. Po ostatnim gwizdku najbardziej zadowolone miny mieli klerycy. Oni bowiem zajęli pierwsze miejsce, zdobywając Puchar Burmistrza Bobolic. Na drugim miejscu sklasyfikowano MOAS Koszalin pod opiekom Pastora Daniela Harasyma, zaś na trzecim OZ Opatówek. Czwartym miejscem musieli zadowolić się  skazani ze Starego Bornego. Co ważne podkreślenia, wszystkie uczestniczące drużyny, otrzymały worki z piłkami oraz po 2 komplety rakiet do badmintona. Po sportowych zmaganiach był czas na dzielenie się wrażeniami przy grochówce.

Tekst: por. Robert Trembowelski
Zdjęcia: mjr Andrzej Lewiński