You are currently viewing Droga do celu

Droga do celu

– Cechą najbardziej przez Pana Jezusa cenioną jest niewątpliwie wierność; obejmuje ona wszystko. Wierność jest zgodna z Bożym sercem. Spójrzmy przelotnie na – Apostoła Pawła.

Demos mnie opuścił…” (2Tym 4:10); „… wszyscy w Azji odwrócili się ode mnie..” (2Tym 1:15).

Spójrzmy na niego wtedy, gdy wszystko, co inspirowało do wierności załamało się. Czy takie sytuacje nie przydarzają się nam w funkcjonowaniu wierzących w Polsce ? Ap. Paweł zostaje praktycznie sam. Ma więcej wrogów niż kiedykolwiek wcześniej. A teraz tragedia, patos sytuacji jest tym, że tak wielu jego wrogów to ci, dla których był najbardziej użyteczny. Gdyby nieprzyjaciele pochodzili z zewnątrz, nie było by to tak trudne, jednak teraz ci ludzie, którym oddał samego siebie, stali się jego wrogami. A jednak nie ma żadnej myśli, wskazówki, cienia poddania się. Jego słowa to           (Ap. 2-10)…wierny do śmierci…” Ten szafarz był wierny. Nie można o nim powiedzieć, że, gdy umarł, zewnętrzna sytuacja potwierdzała ogromne powodzenie. Nic takiego nie było widać. Życie Pawła nie było całkowicie chronione przed atakami. Umarł w zasadzie jako samotny lecz wierny mężczyzna, bo ” (1Kor. 4:2)…. od szafarza tego się wymaga, aby każdy okazał się wierny„. Jakież jednak ubogacenie może iść za spełnieniem tego wymagania, jakkolwiek jest kosztowne. Paweł nie jest martwy! Mam tylko nadzieję, że Paweł wie o wszystkim, co wyrosło z jego służy, o wszystkim, co jego służba znaczy dla nas. Powinniśmy iść dalej i stwierdzić, że gdybyśmy żyli dwukrotnie lub trzykrotnie dłużej niż obecnie to ciągle odkrywalibyśmy jak dużo jesteśmy winni wierności Pawła jako szafarza. Taki jest wierny szafarz i nawet jeśli ten szafarz zostanie odwołany ze swego ziemskiego szafarstwa, szafarstwo trwa dalej. Wierność zawsze jest wynagradzana ponad najśmielsze marzenia. Niech Pan utrzymuje naszą wierność w głoszeniu Jego Słowa, nawet jeśli ta wierność może czasami wymagać od nas, abyśmy wyglądali jak skończeni nieudacznicy. Pan czyni z nas dobre sługi.