You are currently viewing Dobra Nowina

Dobra Nowina

Jeśli wyznajemy grzechy nasze, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy,

i oczyści nas od wszelkiej nieprawości 1 Jana 1:9

Czy potrzebujesz dziś nowego początku? Nawet jako wierzący w Jezusa, wszyscy popełniamy błędy i dokonujemy złych decyzji. Biblia mówi nam, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej.

Lecz dobrą wieścią jest to, że nie musimy pozostawać oddzieleni od Boga w naszym grzechu. Bóg chce,
abyśmy przyszli do Niego, aby nam przebaczył, oczyścił nas i dał nam nowy początek. Nie ma znaczenia, co się stało wczoraj czy nawet pięć minut temu, Bóg oczekuje na ciebie z otwartymi ramionami. Nie pozwól na to, aby wróg cię potępiał i okłamywał. Bóg nie jest na ciebie wściekły.

On kocha Cię i pragnie odnowić wszystko w twoim życiu. Wyznaj swój grzech Bogu i pozwól Mu oczyścić cię.

Przebacz innym, abyś mógł otrzymać przebaczenie od Boga. Proś JEZUSA o to, aby cię trzymał blisko, żebyś mógł żyć
podobając się Jemu. Gdy zbliżysz się do Boga, On zbliży się do ciebie i okaże wielką miłość i błogosławieństwo przez wszystkie dni twojego życia!

Modlitwa
Niebieski Ojcze, dziękuję Ci za to, że przyjmujesz mnie takim, jak jestem.
Dziś, wyznaję Ci swój grzech i proszę, abyś mnie oczyścił. Decyduję się na
przebaczenie innym ludziom, abyś Ty mógł przebaczyć mnie. Trzymaj nie
blisko siebie, abym mógł żyć podobając Tobie. W Imieniu Jezusa, Amen

Miłe słowa są jak plaster miodu, słodyczą dla duszy i lekarstwem dla ciała. Przypowieści Salomona 16:24).

Czy szukasz dobrych słów, aby mówić je o sobie i innych ? Czy wypowiadasz miłe słowa ?

Biblia uczy nas, że miłe słowa są uzdrowieniem dla ciała. Czy potrzebujesz uzdrowienia swego ciała – czy to fizycznie, duchowo, czy emocjonalnie?

Twoje słowa mogą przynieść uzdrowienie. Zacznij mówić miłe słowa – słowa życia, zachęty i dziękczynienia. Strzeż swego serca, starając się słuchać wyłącznie przyjemnych, niosących życie słów. Jeśli jest w telewizji czy radiu coś, co nie podnosi cię na duszy, wyłącz. Jeśli ktoś prowadzi rozmowę, która nie podnosi, ani nie jest produktywna, nie bierz w niej udziału. Rozważaj Słowo Boże, które według Listu do Hebrajczyków jest żywe, skuteczne i pełne miłych słów. Jeśli wybierzesz
życie, wybierając słowa niosące życie, będziesz widział Boga działającego
na rzecz uzdrowienia w twoim życiu. Będziesz odczuwał wzmocnienie i pokój
w duszy, i będziesz szedł naprzód w stronę obfitego życia jakie Bóg ma dla ciebie przygotowane!

Modlitwa
Ojcze w Niebie, dziękuję Ci za Twoje słowo, za prawdę, która uwalnia mnie.
Przykro dziś za wszystkie słowa, które wywołały zniszczenie w moim życiu
i życiu tych wokół mnie. Proszę Cię, abyś zabrał wszelkie negatywne ziarno, które jest przeciwne

Twojemu Słowu. Wybieram te słowa, które mogą uwielbić Ciebie.  Imieniu Jezusa. Amen

A któż z was może, troszcząc się, dodać do swojego wzrostu jeden łokieć ?

(Mat. 6:27)

Zamartwianie się daje diabłu możliwość działania, podobnie jak uwielbienie daje taką możliwość Bogu. Martwienie się oznacza, że zabawiamy się w kółko diabelskimi myślami. Bóg obiecał w

Księdze Izajasza 26:3, że on zachowa doskonały pokój tym, którzy są skupieni na Nim (dosł. Iz. 6:3 których
umysł jest stały ? przyp. tłum.). Gdy więc pojawia się sposobność do martwienia się, korzystaj z tego Słowa, jako przypomnienia, aby wielbić Pana i dziękować Mu za Jego dobro i drogocenne obietnice! Zrzuć wszelkie swoje troski na Pana, ponieważ On się troszczy o ciebie!

Modlitwa
Boże jestem już zmęczony zamartwianiem się. Proszę, pomóż mi zatrzymać tą
ścieżkę dźwiękową niepotrzebnych zmartwień, które stale i wciąż gra w
mojej głowie. Chce umieścić moje troski i obawy w Twoich rękach i żyć w
pokoju, wiedząc, że Ty wypełnisz swoje drogocenne obietnice dla mnie. W
Imieniu Jezusa. Amen.

Oczy Pańskie bowiem zwrócone są ku sprawiedliwym, a Jego uszy gotowe zawsze do

wysłuchania ich prośby . I Ptr 3:12

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się czy Pan słyszy twoje modlitwy? mOto tutaj jest dobra nowina ten wers obiecuje, że On jest gotów do (uważnego) wysłuchania modlitw sprawiedliwego. Jeśli przyjąłeś Jezusa jako swego Pana i Zbawiciela, i prosiłeś, aby oczyścił cie z twoich grzechów,
to jesteś sprawiedliwy przez krew Jezusa. Bóg tęskni do tego, aby objawić się z mocą w twojej sprawie. Twoje modlitwy otwierają drzwi do działania Pana w twoim życiu.

Możesz być pewien, że On z uwagą wysłuchuje twoich modlitw.

Trwaj, wierz i módl się wiedząc, że Bóg jest po twojej stronie. On słyszy ciebie.

On działa za sceną i organizuje zdarzenia dla ciebie.
Podziękuj mu dziś za to słuchanie, dziękuj za to, że uczynił cie sprawiedliwym.

A gdy będziesz stał w wierze, zobaczysz, jak Bóg porusza się w twoim życiu. Nie cofaj się idź do

przodu z przekonaniem, wiedząc, że oczy Pana są nad tobą i że uważnie słucha twoim modlitw!


Modlitwa

Niebieski Ojcze, dziękuję ci za to, że uczyniłeś mnie
sprawiedliwym, dziękuje Ci za to, że oczyściłeś mnie i odnowiłeś. Dziękuję
Ci za to, że słuchasz moich modlitw. Zrzucam na ciebie moje troski i
ciężary, wiedząc, że działasz w moim życiu dziś. W Imieniu Jezusa. Amen.