You are currently viewing Dlaczego Bóg się nie spieszy?

Dlaczego Bóg się nie spieszy?

(Iz. 30:18) I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę, i dlatego podnosi się, aby sięnad wami zlitować, gdyż Pan jest Bogiem prawa.

Szczęśliwi wszyscy, którzy na niego czekają.

Czy zwróciłeś kiedyś uwagę na to, że Bóg się nie spieszy?

Mojżeszowi zajęło 40 lat otrzymanie zadania wyprowadzenia ludzi z Egiptu. 17 lat trwały przygotowania, zanim Józef został uwolniony z więzienia i niewolnictwa, a 20 lat było potrzeba na to, aby Jakub został wyrwany spod kontroli Labana. Abraham i Sara byli już w bardzo podeszłym wieku, gdy ostatecznie otrzymali syna obietnicy, Izaaka. Wiele osób opisanych w Bibli ,Ty ja i wielu i znanych nam z życia ludzi Oczekuje od Boga WIELU RZECZY – a mimo to nie widać szybkich reakcji

Dlaczego więc Bóg się nie spieszy ?

Bóg powołał każdego z tych sług do osiągnięcia szczególnego zadania w Jego Królestwie, a jednak nie spieszył się z doprowadzeniem do wypełnienia go.

Przede wszystkim, Pan osiągnął to, co zamierzał w nich.

Często bardziej jesteśmy skupieni na wyniku końcowym , niż na procesie, którego on dokonuje w naszym życiu każdego dnia. Gdy doświadczamy Jego obecności codziennie, pewnego dnia wstajemy rano i zdajemy sobie sprawę z tego, że Bóg zrobił coś szczególnego w naszym życiu lub przez nasz życie.

W takich SYTUACJACH bardziej poznajemy Jego miłość, łaskę i moc w naszym życiu.

Musimy się dobrze wsłuchiwać

Jest w tym ukryta lekcja dla nas.

Musimy czekać na Boży czas i trzymać się wiarą bez względu na to, w którym miejscu procesu się znajdujemy gdy zaczniemy odczuwać zadowolenie z tego miejsca , zaczniemy też doświadczać Boga w taki sposób, o jakim nigdy wcześniej nie pomyślelibyśmy , że to możliwe.

(2 Piotra 3:9) Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania.

(2 Piotra 3:15) A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jak i umiłowany brat nasz, Paweł, w mądrości, która mu jest dana, pisał do was; (Hebrajczyków 9:28 ) tak i Chrystus, raz ofiarowany, aby zgładzić grzechy wielu, drugi raz ukaże się nie z powodu grzechu, lecz ku zbawieniu tym, którzy go oczekują.

Modlitwa:

BOŻE o tak wiele rzeczy cię proszę ,Nie zawsze dostaje , może nie zawsze proszę o rzeczy słuszne.

Naucz mnie prosić o właściwe rzeczy i ucz mnie czekać na twoją odpowiedź cierpliwie

W imieniu Jezusa Amen

Często czekanie wymaga więcej dojrzałości niż chodzenie. We wszystkim naszym celem musi być posłuszeństwo.