You are currently viewing Dla LIDERÓW!!!

Dla LIDERÓW!!!

Ktokolwiek chce być pierwszy musi stać się sługą wszystkich  Ewangelia według Św. Marka 10:44

Teraz, gdy ktoś przychodzi do mnie po radę w sprawie „pójścia do służby” , lub „oferuje się do współpracy”, to pierwsze co robię to zwracam uwagę na najważniejszy temat  w służbie i rozmawiam z taką osobą o byciu sługą !!!    O zajmowaniu ostatniego miejsca, o ukrywaniu swojego „ja” przed oczyma ludzi, uniżaniu samego siebie i usługiwaniu.

Służba jedni-drugim nie wymaga kazalnicy ani platformy, budynku ani budżetu czy rady kościoła.

Możesz zacząć natychmiast , bez ćwiczenia i bez doświadczenia, a na dodatek nie musisz rezygnować z pracy czy robić cokolwiek dramatycznego. Nie można na ciebie zagłosować, ani nie możesz zostać przegłosowany.

(1 Piotra 4:10 Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej )

Życie, które posiadasz kwalifikuje cię do pełnoetatowej służby jedni-drugim.

Twoje rany w służbie są twoimi referencjami.

Możesz iść do brata i siostry, czy sąsiada już teraz; Powiedz sobie;

„Pan powołał mnie do służby i zaczynam ją dzisiaj „.

NIE ZWLEKAJ! Miłość, modlitwa, słowo zachęty, służenie świętym.

Tak często obserwujemy ludzi, którzy twierdzą, że zostali powołani do wielkiego dzieła, lecz lekceważą najbardziej podstawową zasadę SŁUŻENIE jedni-drugim.

Nie ma żadnej konkurencji w ubieganiu się o najniższą pozycję, tak więc, niech wszyscy, którzy kochają Pana najpierw tam się udadzą i staną się sługami.

Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia; tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. List do Galicjan 5 rozdział

Najwyższy TYTUŁ w niebie TO sługa