You are currently viewing Czy złoczyńca już jest w raju?

Czy złoczyńca już jest w raju?

Pan Jezus wisząc na krzyżu, powiedział do łotra wiszącego obok :

„Zaprawdę powiadam ci dziś będziesz ze mną w raju” Łuk. 23:43 Co oznaczają te słowa ? Czyżby Pan Jezus obiecał łotrowi, że jeszcze tego samego dnia, będzie z nim w raju ?

Najstarsze greckie rękopisy Nowego Testamentu, nie zawierają znaków interpunkcyjnych.
Zaczęto je stosować dopiero od VII wieku n.e. Wszystkie kropki i przecinki w naszych przekładach Biblii, wstawili tłumacze. Uczynili to oczywiście według własnego uznania.

W rozważanym zdaniu, przecinek postawiony obok słowa „dziś”, ma wielkie znaczenie. I nie chodzi tu o jakieś czepianie się szczegółów czy cedzenie komara. Ta sytuacja niema nic wspólnego ze zbawieniem , i niechodzin o udowadnianie czego kolwiek. Rozważając temat Biblijny warto się zastanowić nad treścią którą Bóg chciał nam przekazać.
Jeśli bowiem postawimy go po słowie „dziś”, to całe zdanie będzie zgodne z resztą Biblii : „Zaprawdę powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju.”

Stawiając przecinek przed słowem „dziś” „ powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju.” stworzylibyśmy w Biblii pewnego rodzaju sprzeczność,
gdyż Pan Jezus nie był w raju w dniu ukrzyżowania.
Nie był tam w piątek , ani nawet w sobotę. W niedzielę rano , a więc w dwa dni po ukrzyżowaniu, powiedział do Marii: „Nie dotykaj mnie , bo jeszcze nie wstąpiłem do Ojca.” Jan. 20:17

Skoro trzeciego dnia po śmierci , Jezus wciąż jeszcze nie był w raju, to Jego słowa : „Będziesz ze mną w raju”, nie mogły odnosić się do dnia śmierci (czyli Wielkiego Piątku), lecz do dnia zmartwychwstania, kiedy Chrystus zabierze ze sobą do raju wszystkich zbawionych,
włącznie z nawróconym łotrem. (Jan 14:1-3)

To właśnie przyobiecał mu Pan Jezus mówiąc :
„Powiadam ci dziś, będziesz ze mną w raju.” Nie można rozumieć tych słów inaczej, gdyż w przeciwnym wypadku, trzeba by uznać Pana Jezusa za kłamcę i oszusta.
Wszak w Wielki Piątek, ani łotr, ani Pan Jezus nie byli w raju. A ponieważ Pan Jezus, nigdy nikogo nie okłamał (jest bezgrzeszny) to znaczy, że słowo „Dziś” oznacza jedynie dzień
w którym dana została łotrowi gwarancja zbawienia.

Podobne słowa powiedział kiedyś Pan Jezus do Zacheusza:
„Dziś zbawienie stało się udziałem domu tego” Nie oznaczało to jednak , że jeszcze tego samego dnia Zacheusz poszedł do nieba. W tym dniu dokonał się jedynie przełom w jego życiu.
Zacheusz uwierzył w pana Jezusa i postanowił go naśladować. Podobnie było z łotrem.

Marta (siostra Łazarza), rozumiała to, że zbawieni pójdą do raju
dopiero w czasie zmartwychwstania, a nie zaraz po śmierci.
Dlatego kiedy umarł jej brat Łazarz, powiedziała :
„Wiem, że zmartwychwstanie , przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym.” Jan 11:24

Tak więc ani łotr nie wstąpił jeszcze do nieba, ani Dawid (Dz. Ap. 2:34)
ani inni bohaterowie wiary. (Hebr. 11:39.40) Bóg bowiem wyznaczył dzień w którym wszystkim zbawionym, da jednocześnie życie wieczne. ( 2 Tym. 4:8) Potraktujmy to jako spostrzeżenie warte rozważenia, a nie „dogmatu” wiary.