You are currently viewing Czerwcowe Manewry…

Czerwcowe Manewry…

Fundacja miała obwity rok.
Czerwiec był podsumowaniem a zarazem rozpoczęciem nowej wizji fundacji…
Odpoczeliśmy i spędziliśmy dobry czas ze sobą i cieszyliśmy Bożą obecnością z dziećmi i Przyjaciółmi.

Bo My nie jesteśmy z tych którzy się cofają i giną… Lecz z tych którzy
zachowują duszę…
Hebr. 10;39