Talenty według Mateusza

Według Mateusza  25rozdział od14 do 30wiersza  Pewien bogaty człowiek udawał się w daleką podróż. Zawołał sługi i oddał im na przechowanie swój majątek. Jeden otrzymał pięć talentów, drugi dwa, a trzeci jeden. ( puścił pieniądze w obrót – zainwestował )   Liczba ta była związana z możliwością każdego z nich. Pierwszy i drugi wprowadzili pieniądze w obieg i podwoili ich ilość. Trzeci zakopał otrzymany talent. Nie skorzystał na tym nikt.       Gdy pan powrócił, rozliczył się ze sługami. Tych, którzy podwoili majątek, nagrodził. Trzeciemu słudze, za karę, że go nie pomnożył, odebrał darowany talent i oddał temu, który miał najwięcej. Jego samego zaś kazał precz wyrzucić.

Znaczenie słowa przypowieść

Ponieważ jest to przypowieść, więc opowiedziana historia jest tylko ilustracją głębszej prawdy. Posługiwał się motywami zawierającymi znaczenie, symboliczne.  Autorem przypowieści jest Jezus.   W taki właśnie odwrotny sposób przekazywał słuchającym go nauki o Bogu i jego ludzie. 

(więcej…)

Czytaj dalejTalenty według Mateusza

W oczekiwaniu…

W listopadzie w "Gazecie Wyborczej" 29-11-2014 na stronie 6 przeczytałem słowa  publicysty  Jana Tur-nau,  które przyniosły mi radość. Pisał tak: "Oczekujemy, na nadejście świąt szczególnie uroczystych: Bożego Narodzenia. Będziemy wtedy…

Czytaj dalejW oczekiwaniu…

List do przyjaciela

Amerykański komentator Nowego Testamentu, napisał list do swego przyjaciela, kaznodziei, który szykował się do audycji o NIEBIE

„W następną niedzielę będziesz mówił o Niebie. Interesuje mnie to ,ponieważ posiadam tytuł do pewnej własności w tym miejscu od około pięćdziesięciu lat. Mój drogi przyjacielu , nie nabyłem go, został mi dany za darmo. Dawca nabył go jednak dla mnie za wielką cenę. Nie trzymam go w celu spekulacji. Nie jest to jednak pusta działka. Od ponad pół wieku posyłałem materiał najwspanialszemu Architektorowi Wszechświata, który budował dla mnie dom, który nigdy nie będzie potrzebował przebudowy, ani naprawy, ponieważ będzie mi doskonale odpowiadał, a ja nigdy nie będę się starzał. Termity nigdy nie zniszczą jego fundamentów, gdyż opiera się on na ?skale wieków?. Ogień nie będzie mógł go zniszczyć, powódź nie będzie mogła go obalić. Żadne zamki nigdy nie zostaną umieszczone na drzwiach, albowiem żaden człowiek ze złymi zamiarami nie będzie mógł wejść do ziemi, w której stoi moje mieszkanie.

(więcej…)

Czytaj dalejList do przyjaciela