Bóg jest sędzią

Bóg jest sędzią

Kim właściwie był Daniel opisany w Ks. Daniela ?

Daniel zaliczany jest do proroków o większym znaczeniu przez swoje wizje nadchodzących czasów – Według badań i interpretacji badaczy, Już OK. 600 lat przed narodzinami Jezusa, prorok Daniel zapowiadał dokładny czas przyjścia Mesjasza na Ziemię. Odnalezienie Księgi Daniela jak podaja naukowcy datuje się co najmniej 3 wiek przed Chrystusem. Odkrycia odpisów księgi w grotach Qumran nad Morzem Martwym w 1947 roku, przypieczętowały od dawna niekwestionowane naukowo manuskrypty pochodzące z czasów historii Daniela. Dzisiaj księgę Daniela uznaje się jako jedną z najbardziej potwierdzonych naukowo ksiąg Starego Testamentu!

Żył i działał na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Jest to postać trochę tajemnicza, bowiem praktycznie nie jest znane ani pochodzenie proroka ani też jakieś bliższe szczegóły z życia, poza tym, to co opisuje księga nazwana od imienia proroka . . . . . Był wysoko urodzonym Żydem, wziętym w latach młodzieńczych – do niewoli w Babilonii około 606 p.ch. Pierwsze rozdziały 1-6 opowiadają o życiu i służbie proroka na dworze królów Babilońskich. Na dworze króla Nabuchodonozora II . Daniel wraz z trzema przyjaciółmi -SzadrakiemMeszakiemAbed-Nego mają zostać przyuczeni do służby . Bóg obdarza Daniela wielką mądrością. Daniel dwa razy tłumaczy znaczenie dziwnych snów. Później objaśnił także następcy Nabuchodonozora – Baltazarowi znaczenie napisów na ścianie: królestwo ma wkrótce upaść. Tej samej nocy Baltazar został zabity iPersowie zdobyli Babilon. Czytając te rozdziały zobaczymy, że życie Daniela nie było łatwe. Królowie byli bardzo wymagający i jednocześnie próbowali nakłonić Daniela do odstępstwa od Boga Jahwe i oddania czci bożkom pogańskim. Daniel zaś, jak opisuje księga, chociaż poddany był wielu ciężkim próbom, wyszedł z tych prób zwycięsko.

Historie z Ks. Daniela

Opowiadanie o Danielu i 3 młodzieńcach 1,1-21 Szadrak MeszakAbed-Nego na dworze królewskim Daniel i jego towarzysze przygotowują się do służby. Odmawiają spożywania potraw i wina królewskiego, żywiąc się jedynie jarzynami, a Bóg sprawia, że wyglądają lepiej niż inni młodzieńcy..

Sen Nabuchodonozora o posągu 2,1-49 – Daniel opowiada Nabuchodonozorowi jego sen, w którym posąg zbudowany z różnych materiałów zostaje roztrzaskany przez kamień oderwany od góry. Podaje też wytłumaczenie: różne, coraz gorsze, materiały, z których zbudowany jest posąg, oznaczają kolejne królestwa. Kamień, roztrzaskujący na końcu posąg, to wieczne królestwo Boga, które nadejdzie na końcu czasów.

Trzej młodzieńcy w piecu ognistym 3,1-30 – Nabuchodonozor buduje posąg i nakazuje oddać mu hołd. Za odmowę 3 młodzieńcy zostają wrzuceni do rozpalonego pieca. W piecu śpiewają pieśń na chwałę Boga. Ogień nie robi im krzywdy.

Sen Nabuchodonozora o drzewie 3,31-4,34 – Nabuchodonozor ma sen o drzewie, które się rozwija, a następnie zostaje zniszczone. Daniel wyjaśnia sen królowi. Jeżeli nie ukorzy się i nie uzna, że Bóg jest Panem wszystkich królestw, panowanie będzie mu odebrane do czasu nawrócenia. Sen spełnia się.

Uczta Baltazara 5,1-6,1 – W czasie uczty król Baltazar nakazuje wznieść toast naczyniami zabranymi ze świątyni jerozolimskiej. Na ścianie pojawia się tajemniczy napis. Daniel wyjaśnia, że wskutek pychy króla Bóg wyznaczył kres jego panowaniu. Tej samej nocy król Baltazar zostaje zabity

Daniel w jaskini lwów 6,2-29 Oskarżony wobec króla Daniel zostaje wtrącony do jaskini lwów i cudownie ocalony.

Rozdziały 7-12 wskazują na kilka proroczych snów, w których Bóg wyjawiał mu swe plany na przyszłość. Patrz Księgę WIZJI

Wizja 4 bestii i jakby Syna Człowieczego 7,1-28 – Cztery bestie wychodzą z morza. Postać jakby Syna Człowieczego przybywa z obłokami, odbywa sąd i niszczy bestie, a Bóg oddaje jej władzę nad światem.

Wizja barana i kozła 8,1-27 – Dzieje imperium perskiego, Aleksandra Macedońskiego i jego następców. Występuje Antioch IV Epifanes, bezcześci świątynię i prześladuje wiernych Bogu

Proroctwo o 70 tygodniach 9,1-27 – Interpretacja proroctwa Jeremiasza o 70 tygodniach (jako 70 latach) spustoszenia Jerozolimy. Zapowiedź zniszczenia zła i nadejścia wieku sprawiedliwości.

Wizja dotycząca historii i wydarzeń końca dni10,1-12,13 – Objawienie anioła: przegląd historii od imperium medyjskiego po Antiocha IV Epifanesa. Zapowiedź zmartwychwstania i powszechnego zbawienia.

 

lew1CZYTAMY Ksiega DANIELA 6 rozdzaił

W państwie Ówczesnego Babilonu mądrość Daniela została doceniona, zostaje on ważnym urzędnikiem. Panuje król Dariusz, który szanuje Daniela i bardzo go lubi. Daniel jest dobrym pracownikiem, za co nie lubi go większość współpracowników. Postanowili oni znaleźć coś na Daniela, coś, by nie spodobało się królowi. Nie mogli jednak niczego dowieść, gdyż Daniel ufał i słuchał Boga. Poszli więc do króla i powiedzieli mu, że jest tak dobry i wspaniały, i że wszyscy poddani powinni modlić się do niego. Powiedzieli też, że wszyscy urzędnicy są zgodni co do tego i, że ten, kto nie wypełni ustanowionego prawa powinien zostać wrzucony do jaskini lwów. Urzędnicy nie wspomnieli jednak, że nigdy o tym nie rozmawiali z Danielem.

Prawo zostało ustanowione, Daniel jednak dowiedziawszy się o nowym prawie zrobił to, co robił zawsze. Będąc posłusznym Bogu udał się do swojego domu i tam się modlił. Śledzili go urzędnicy, którzy chcąc śmierci Daniela, donieśli o tym królowi. Król dowiedziawszy się o nieposłuszeństwie Daniela bardzo się zasmucił, chciał zmienić prawo, ale powiedzieli mu, że nie może. Z wielkim żalem rozkazał więc wrzucić Daniela do jaskini lwów. Całą noc nie spał, nie pił i nie jadł. A gdy tylko nadszedł dzień udał się do jaskini lwów i z nadzieją zaczął wołać:

„ Danielu, sługo żyjącego Boga, czy Bóg, któremu służysz tak wytrwale, mógł cię wybawić od lwów ? Wtedy Daniel odpowiedział królowi: Królu, żyj wiecznie. Mój Bóg posłał swego anioła i on zamknął paszczę lwom; nie wyrządziły mi one krzywdy, ponieważ On uznał mnie za niewinnego; a także wobec ciebie nie uczyniłem nic złego.” (Dn 6, 20-22)

Bóg uratował Daniela, a głodnym lwom na pożarcie zostali wrzuceni ci, którzy chcieli zguby Daniela.

DANIEL prorok apokalipsy, prorok nadziei

Przesłanie Daniela wydaje się być w zadziwiający sposób aktualne szczególnie w dzisiejszym świecie, w którym przyszło żyć i nam wierzącym.

Daniel przezwycięża wszelkie próby, od których zależy jego życie, jest przykładem prawowiernego izraelity(wierzącego) w środowisku dworskim. Środowisko, w którym żył, panowało powszechne zepsucie, brak wszelkich zasad i świętości. Wiemy doskonale, że tam gdzie nie ma świętości, wartości nie tykanych, ponad rzeczywistość, wszystko zaczyna się rozkładać, bo każdy ciągnie w swoją stronę. Dom bez fundamentu się rozpada, życie bez zasad się rujnuje, a świat przeradza się w zbiorowisko egoistów, gdzie króluje zasada mocniejszego

MA odwagę przeciwstawić się nawet królowi ryzykując własnym życiem, I dlatego stał się człowiekiem wiarygodnym dla całej społeczności otaczającego GO Dzięki jego postawie zaufania, zawierzenia Bogu, nawet poganie wielbią Boga za to, że ocalił poddanego próbom Daniela i jego towarzyszy. Każdy z nas jest obdarzony podobnie inteligencją i darem zrozumienia wielu rzeczy, tylko czy korzystamy z tego

Ci którzy przypatrywali się Danielowi, przypatrują się TOBIE I MNIE, i mają możliwość patrzeć nowymi oczyma na rzeczywistość, w której przyszło im i nam żyć. Mam nadzieje że nasze życie pozwoli przypatrującym się nam aby odnaleźli ślady samego Boga i odczytali Jego wolę i wskazania, jak żyć, aby nie tylko zachować wiarę, ale by wzrastać w niej i pielęgnować w sercu nadzieję na nowe zbawione życie.

Poprzez swoje wizje apokaliptyczne mówił, że przeminie wszystko, także ludzki egoizm i potęga. Ostrzegał, że cierpliwość Boga się skończy i przyjdą ciężkie dni. Czy wizje apokaliptyczne naprawdę chcą siać panikę i przerażenie ? Otóż nie! Tak naprawdę to dobra nowina, bo skoro nadchodzą takie zjawiska, to znaczy, że żyjemy przy końcu czasów, że jak powiada Daniel, wszelkie zło przeminie a pojawi się nowe życie.

Daniela 12:4  Ale ty, Danielu, zamknij te słowa i zapieczętuj księgę aż do czasu ostatecznego! Wielu będzie to badać i wzrośnie poznanie.

Tak jak Kiedyś życie daniela i Dzisiaj lektura o ONIM pragnie umocnić zachęci

naszą wiarę, że warto iść pod prąd, w naszej nieraz trudnej codzienności, Pielęgnować to, co święte, mieć w życiu wartości, które nadają sens byśmy przeżywali to życie z Bogiem mając nadzieję, że On nasz Bóg pozwoli nam wyjść zwycięsko z każdej, nawet najcięższej próby.

I jeszcze jedno:

Więc odwagi, nie bójmy się. Bo jeśli Bóg z nami, a my z Bogiem, to któż przeciwko nam!

Podziel się