You are currently viewing Bezbożni, bezsilni, grzesznicy, a jednak niepokonani

Bezbożni, bezsilni, grzesznicy, a jednak niepokonani

„Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za

bezbożnych. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy
jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł”.

według Listu do Rzymian

5 rozdział od 6 do 8 wiersza

BEZSILNI

Nie posiadamy w sobie samych żadnej mocy, by na trwałe porzucić zło.

Ale podobnie też nie posiadamy w sobie żadnej mocy, by
czynić dobro, które podoba się Bogu.

BEZBOŻNI

Człowiek pogrążony w niewierze jest przekonany, że można żyć bez Boga.

Nie wierzy więc w Niego i szuka sposobów, by podważyć Jego istnienie.

Ale gdy ludziom źle się wiedzie, szybko dochodzą do wniosku,.
że nareszcie posiadają podstawy, by oskarżyć Boga o winę za swoje nieszczęścia!

GRZESZNICY

Już jako pierwszy Adam potomek człowieka – został grzesznikiem.

Ale ponadto każdy z osobna jest grzesznikiem na
podstawie swoich własnych grzechów, bo napisane jest , że

„Rzekł tedy Pan w sercu swoim: Już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka, gdyż myśli serca ludzkiego są złe od młodości jego.”. Ks.Rodzaju 8r:21w

WROGOWIE

Słowem tym Duch Boży określa bunt człowieka przeciwko Bogu.

Człowiek świadomie występuje przeciwko swojemu Stwórcy.

Wielu mówi tak, jak niegdyś przedstawiony w Biblii faraon:

Ks. Wyjścia 5:2 ”A kimże jest Bóg, że miałbym usłuchać jego głosu ?”

Ale teraz posłuchaj ! Nakłoń ucha w podziwie ! Bóg w swojej miłości pozwolił,

by za takich , którzy posiadają nędzny pogląd na jego temat, zginą Jego umiłowany Syn.

A Chrystus sam okazał wszelką gotowość, by umrzeć na krzyżu za słabych i bezbożnych.

Przez tę oto śmierć my, ludzie, mogliśmy dostąpić pojednania z Bogiem.

Stało się tak dlatego, że przewidziany Boży wyrok piekła (Objawienie1:18, 20:13-14) , który sprawiedliwie się należał , spoczął na Zbawicielu , który był gotów umrzeć zastępczo za nas.

Czy Wierzysz, że On uczynił to także osobiście DLA CIEBIE ?