You are currently viewing ZJAZD BRATERSKI

ZJAZD BRATERSKI

Temat – Nowonarodzenie. Zachęceni do rozważenia tematu jaki jest istotny dla każdego, który dzieli się Ewangelią zgodnie z fragmentem: Ewangelii wg św. Jana 3,1-21  Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Zapraszamy – ul. Piłsudskiego 65, Koszalin. Szczegóły na plakacie!

zjazd braterski