You are currently viewing Zjazd Braterski we Wspólnocie

Zjazd Braterski we Wspólnocie

17.03.2018 spędziliśmy niemalże całą sobotę we Wspólnocie przy Słowie Bożym! Nie potrzebujesz moralnej poprawy starego „ja”. Nowe życie – oto, czego OCZEKUJE JEZUS OD KAŻDEGO CZŁOWIEKA.
Jest to radykalna ALE i nadnaturalna przemiana, która nie leży w naszej mocy. ALE Pytanie … CZY CHCESZ ŻYĆ TAK JAK CHCE TEGO CHRYSTUS… Martwi nie mogą sami siebie ożywić. Musimy narodzić się na nowo – „nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga” (J 1:13). Tego właśnie żąda Pan Jezus od świata.
Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego (J 3:3).
Taki był temat sobotnich wykładów