You are currently viewing Z wizytą u Wolnych Chrześcijan

Z wizytą u Wolnych Chrześcijan

Rozum, jakim Bóg obdarował człowieka, ma pomagać w poznawaniu Boga, Jego działania i Jego nastawienia do ludzi. Pierwsze przykazanie Boże jest też dla człowieka impulsem do wysiłku poszukiwania Boga oraz nadawania relacjom
z Nim należnego kształtu. „Jemu samemu służyć będziesz”.
2 marca 2014 zostaliśmy zaproszeni przez pastora Marka Gigonia do wspólnoty Wolnych Chrześcijan aby usłużyć świadectwami i krótkim słowem na nabożeństwie.

Czas był super.