You are currently viewing Zawrót głowy…

Zawrót głowy…

JAKI KRAJ ? – W naszym pięknym kraju, podobno chrześcijańskim, jeśli mówimy o Bogu, to jeszcze się słucha. Jednak, gdy wspomnimy o Jezusie („chrześcijanie”), to w słuchaczach zaświeca się w głowie najpierw „żółte”, a potem „czerwone” światełko. Jeśli słuchaczem jest osoba w miarę kulturalna, to grzecznie dziękuje i mówi, że się bardzo jej śpieszy…; jeśli natrafimy na gbura, to w naszą stronę lecą bluzgi i wyzwiska, a nawet grozi (czasem słowa przechodzą w czyn) pobiciem… Spróbujmy też komuś wręczyć Nowy Testament. To dzieje się podobnie. modlitBóg Niewidzialny „On (Jezus) jest obrazem Boga niewidzialnego” (List do Kolosan 1:15). Boga nikt nigdy nie widział napisał apostoł Jan. Szatan używa faktu, że Bóg jest niewidzialny, aby wmówić ludziom, że nie ma żadnego Boga. Wielu idzie za jego zwodniczymi sugestiami i twierdzi „Nie ma Boga” Radziecki astronauta J. Gagarin miał kiedyś powiedzieć; „Byłem we wszechświecie i nie widziałem Boga”. Taka wypowiedź, delikatnie mówiąc obnaża jeszcze większa głupotę niż gdyby jakiś malec, który patrzy przez małą dziurkę w murze na wielki park, stwierdził, że w parku nikogo nie ma. Wąskie przecież było jego pole obserwacji. On sam, niewidzialny, objawił swoje istnienie w wyraźnie widzialnym, podlegającym głębokiej obserwacji stworzonym świecie. Darował nam w swoim miłosierdziu jeszcze więcej, objawił się jeszcze raz w znacznie wyraźniejszy i namacalny sposób; uczynił to w swoim jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie. To On jest „Obrazem Boga niewidzialnego”. Przez Niego Bóg przemówił i przemawia do ludzkości w swej miłości i łasce. „Kto mnie widział, widział Ojca” (Ew. Jana 14:9) powiedział Jezus.

gedeoNiechciany Testament zmienia życie Około 30 lat temu miałem przyjaciela, który nazywał się Bogdan. Bogdan był zgorzkniałym młodym chłopakiem z rozbitego domu. Jego sąsiadka, która była chrześcijanką, pomagała jego matce przynosząc ubrania, jedzenie i inne potrzebne rzeczy. B. okropnie ją traktował, przeklinając za każdym razem, kiedy przychodziła. To jednak nie zraziło kobiety, która przychodziła pomagając jeszcze bardziej. Pewnego dnia, ta kobieta dała mu Nowy Testament. Byłem tam wtedy i wcale się nie zdziwiłem, kiedy Bogdan się zezłościł i rzucił Nowym Testamentem o ziemię kpiąc z niej i jej „głupiej Biblii”. Kiedy ona poszła powiedziałem mu, że wezmę ten Testament, jeśli on go nie chce. Kilka lat później przypomniałem sobie o tym Testamencie i poczułem silne pragnienie, żeby go przeczytać. Otworzyłem na pierwszej stronie i zacząłem czytać. Po niedługim czasie przekonałem się, że to, co tam pisze jest prawdą i tamtego dnia narodziłem się na nowo. Od tamtego czasu żyję z Bogiem. Miałem dużo problemów, ale nigdy nie zrezygnowałem z Chrześcijaństwa i relacji z Jezusem.

liderLIDER MUSI ZACHĘCAĆ NAWET W TAKI NIETYPOWY SPOSÓB – Brytyjski pastor-metodysta chwycił się niezwykłego sposobu, aby uczulić członków swojej kongregacji na los bliźniego. Udowodnił ich bezduszność i obojętność… przebierając się za włóczęgę. Pastor Derek Rigby z Prestatyn w Walii kupił zniszczone ubranie w sklepie ze starzyzna, nie golił się przez trzy dni i wymalował sobie długopisem tatuaże, po czym przed nabożeństwem usadowił się przed drzwiami swego kościoła. Dla lepszego efektu ustawił wokół kilka pustych puszek po piwie i rozrzucił zużyte strzykawki. Kiedy wierni przyszli na nabożeństwo, większość przeszła obok niego obojętnie, a kilka osób wręcz go zwymyślało. Ku ich zaskoczeniu „włóczęga” zwlókł się po jakimś czasie ze swego posterunku, przeszedł przez nawę, wstąpił na ambonę i – objawiając się jako ich duszpasterz – przypomniał słowa Ewangelii o zmartwychwstałym Chrystusie, którego Apostołowie nie rozpoznali na drodze do Emmaus. Rigby – który dzieli nazwisko z Elenor, osamotniona bohaterka piosenki Beatlesów – przeprowadził juz taki eksperyment w swoich dwóch poprzednich parafiach. Jak powiedział, i tam nie został rozpoznany, dostał jednak jałmużnę, koc i paczkę herbatników. W Prestatyn spotkała go całkowita obojętność, zapewnił jednak, ze to się juz na pewno nie powtórzy

Gdy idziesz z Bogiem, nigdy nie zadowolisz tego świata.