You are currently viewing Przyjaźń

Przyjaźń

„Kto obcuje z mędrcami, mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie” (Ks. Przyp. 13:20).

Rosyjski autor Aleksander Sołżenicyn, powiedział: . „Ci, którzy kochają cię i życzą ci dobrze, są największym skarbem”. Przyjaźń na całe życie znajdujemy wtedy, gdy połączymy się w społeczności tak, jak Bóg to wyznaczył.  Jana 15:13-14 Większej miłości nikt nie ma nad tę, jak gdy kto życie swoje kładzie za przyjaciół swoich. Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję.

Istnieje ścisły związek między jakością prowadzonego życia, a przyjaciółmi jakich posiadamy Sam wybierasz z jakimi ludźmi wiążesz się; z kim będziesz przebywał, lecz pamiętaj ; Osoby, z którymi spędzasz czas będą kształtować twoje myśli, charakter i przyszłość. Wybieraj więc mądrze !
( Przyp. 9:6 ) Salomon powiedział: Porzućcie głupotę, abyście żyli, i chodźcie drogą roztropności !
„ja to odbieram tak -Nie bądź głupcem. Porzuć towarzystwo głupców i żyj. Podążaj drogami mądrości; chodź ścieżką Bożej mądrości”
Pismo przypomina :

Jana 15:14 Jesteście przyjaciółmi moimi, jeśli czynić będziecie, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego; lecz nazwałem was przyjaciółmi, bo wszystko, co słyszałem od Ojca mojego, oznajmiłem wam.

Galacjan 6:7 Nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać; albowiem co człowiek sieje, to i żąć będzie.

Dzieje Apostolskie 17:28 Albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.

Źli przyjaciele zniszczą was. Jeśli trzymacie się chwiejnych ludzi i trzymacie ich
towarzystwa, wasz dobry charakter zostanie zniszczony, a wasze dobre obyczaje zdeprawowane. ; Łączenie się ze złymi ludźmi rujnuje przyzwoitych. Niepewne towarzystwo pomaga źle skończyć.

Biblia mówi: „Kto obcuje z mądrymi mądrzeje, lecz kto się brata z głupcami, temu źle się wiedzie” (Przyp. 13:20). Innymi słowy: Spędzaj czas z ofiarami losu, a staniesz się ofiarą losu. Spędzaj czas z pobożnymi ,a staniesz się pobożny. Z kim więc zaplanowałeś spędzić najbliższy czas ?”

Usłyszałem od kogoś: „Pokaż mi swoich przyjaciół, a ja pokażę ci twoją przyszłość”.

Rozejrzyj się wokół po tych, których wybrałeś do towarzystwa. Czy chciałbyś być kimś takim ?

Jakimi ludźmi stają się ci, którzy przebywają z tobą ?