You are currently viewing Przekleństwo

Przekleństwo

Mateusza 12:35-37  Dobry człowiek wydobywa z dobrego skarbca dobre rzeczy, a zły człowiek wydobywa ze złego skarbca złe rzeczy.  A powiadam wam, że z każdego nieużytecznego słowa, które ludzie wyrzekną, zdadzą sprawę w dzień sądu. Albowiem na podstawie słów twoich będziesz usprawiedliwiony i na podstawie słów twoich będziesz potępiony.

„Wszak Bóg przemawia raz i drugi, lecz na to się nie zważa: We śnie, w nocnym widzeniu, gdy głęboki sen pada na ludzi i oni śpią na swym łożu. Wtedy otwiera ludziom uszy, niepokoi ich i ostrzega, aby odwieść człowieka od złego czynu i uchronić męża od pychy. Zachowuje jego duszę od grobu, a jego życie od śmiertelnego pocisku”  (Ks. Hioba 33:14-18, ).

Kiedyś słyszałem historie że ktoś widział we śnie anioła stojącego z ogromną kadzią, którą trzymał w rękach. Kadź napełniona była czymś, co przypominało gotujący się kwas. Stał tam mężczyzna, któremu nagle anioł zaczął wylewać ten kwas na głowę!
Dlaczego mi to robisz ! – krzyknął Anioł spojrzał na niego, i kontynuując wylewanie, poważnie powiedział: „To są przekleństwa, którymi przeklinałeś innych a teraz są one wylewane na twoją własną głowę!” Ten widok tak go poruszył, że obudził się i leżał w ciszy na łóżku. Najpierw zastanawiał się czy sam nie jest tym mężczyzną ze snu ? i szybko zaczął błogosławić każdego, kto tylko przyszedł mu do głowy!
Następnie,  ponieważ widok był tak złowieszczy, kwestionował to czy to może być prawda.Pojawiła się otrzeźwiające Boża sprawiedliwości .Wszystko to było ogromnie niepokojące. Wstał i zaczął szukać w Piśmie odpowiedzi , w czasie poszukiwań natrafił na tekst ;

” Umiłował przekleństwo – niech ono nań spadnie! Nie chciał błogosławieństwa
– niech będzie dalekie od niego! Przyoblókł się w przekleństwo jak w szatę, Niech więc wejdzie ono jak woda we wnętrzności jego i jak oliwa w kości jego! ” (Ps. 109:17-18).

Wyraźnie dostrzegam lekcję, którą Bóg z ilustrował mi przez ten sen: ten, kto przeklina innych, sam będzie przeklęty. Jak do przekleństwa tak samo ma to zastosowanie do błogosławieństwa. Ten, kto błogosławi innych, sam będzie błogosławiony. Jaką miarą mierzysz tak i tobie odmierzą. W innym miejscu Jezus mówi: „Błogosławcie tych, którzy was przeklinają” (Łuk. 6:28) Można by stwierdzić że nie wykonywanie tego polecenia , obraca się przeciwko nas Błogosławienie tych, którzy nas przeklinają jest zadaniem aby ustrzec przed dojściem do miejsca, w którym przeklinamy sami siebie ? Tak myślę. Jakże mroczna to myśl, że przeklinając kogoś innego samemu staje się w miejscu odebrania tego samego przekleństwa dla siebie!
Jednak jakże cudownie jest wierzyć, że błogosławiąc innych niechybnie sami dziedziczymy błogosławieństwo! Pomimo oszałamiającego wrażenie pozostawionego przez usłyszenie snu z tej nocy, jedno jest pewne: od tej chwili, bardzo ostrożnie dobieram słowa.

Ja i mój dom, będziemy BŁOGOSŁAWIĆ innych; abyśmy błogosławieństwo odziedziczyli.

Kaznodziei Salomona 10:20  Ani na swoim łożu nie przeklinaj króla, ani w swojej sypialni nie przeklinaj bogacza, bo ptaki niebieskie mogłyby roznieść ten głos, a stwór skrzydlaty oznajmić to słowo.