Przed nami. „Pieśń wyzwolenia”

Przed nami. „Pieśń wyzwolenia”

Im więcej Ciebie znam:

Znać drogi Twoje:

Ty na zawsze:

Pieśń wyzwolenia:

Jezu Zbawicielu mój:

Jesteś światłem:

Podziel się