Służba duszpasterska

Istnieje możliwość zorganizowania pomocy duchowej na terenie całej Polski. Jeżeli chcesz dołożyć cegiełkę na potrzeby duszpasterstwa, podaję konto: 75-455 Koszalin 13 Skr. pocztowa 25 04 1090 ...
Podziel się

Powrót do domu

Powrót do domu
Moim celem nie jest zaprezentowanie doktryn jakiegoś kościoła czy denominacji religijnej, tylko danie żywego świadectwa, że to co zostało opisane na kartach Pisma Świętego ( Biblii ) nie jest ...
Podziel się