You are currently viewing Konferencja List do Filemona XIII

Konferencja List do Filemona XIII

To już wkrótce! Zapraszamy na tegoroczną konferencję poświęconą więziennictwu. Konferencja to dni skupienia dla Osób, które poznały Pana Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela w więzieniu, a obecnie uczestniczą w życiu swoich wspólnot kościelnych, a także dla tych związanych z więziennictwem, którzy usługują ku wzajemnemu zbudowaniu.