You are currently viewing Dlaczego przebaczać?

Dlaczego przebaczać?

Prawdopodobnie jedną z najważniejszych spraw w życiu jest nauczyć się tego, jak przebaczać, a gdy już się tego nauczysz, powinieneś to robić regularnie. Nie chodzi o to, żeby, gdy zostaniesz urażony, zamieść to pod dywan i zapomnieć o tym następnego dnia, lecz o zajęcie się sprawami wtedy, gdy się to dzieje, dać ludziom przebaczenie i zgodę na opuszczenie urazy. To, co mam na myśli to: osądzanie, krytycyzm, zgorzknienie, uraza, nienawistne myśli, złośliwość, dokuczanie, animozje, wrogość, obraza, złość i gniew wobec kogoś, kto zranił cię lub obraził. Jeśli nie nauczymy się regularnie przebaczać ludziom może to spowodować, że nie przebaczenie rozwinie się w ogólnie krytyczną postawą wobec ludzi. Takie krytyczne zachowanie często manifestuje się w złości czy depresji, lecz te symptomy (gniewu) wyrastają z korzenia nieprzebaczenia Często depresję i gniew leczy się farmakologicznie, co tylko przykrywa bądź wytłumia te symptomy.

Jedną z największych różnic między Starym i Nowym Testamentem jest przebaczenie. W Starym przymierzu za grzechy trzeba było pokutować i były one przykrywane. Baranek ofiarny był zabijany a jego krew była ofiarowana Bogu, jako pokuta za grzech. Karą za grzech była śmierć.

Tak więc musiała zostać poniesiona śmierć w zastępstwie. Hebrajczyków 10:4 do12

W Nowym Testamencie Jezus zastąpił baranka. Jezus stał się Barankiem. Jezus przyszedł, abyśmy wiedzieli, jaki Bóg jest naprawdę. Pamiętajmy, Pan powiedział, że jeśli Mnie widzieliście, widzieliście Ojca. Gdy Jezus umarł na krzyżu i został wzbudzony z martwych, zdobył kilka rzeczy. Spójrzmy na 53 r. Ks. Izajasza:

1. On poniósł nasze choroby, 2. On wziął nasze cierpienie, 3. On był zraniony za nasze przestępstwa, 4. On był zbity za nasze grzechy, 5. Ukarany został dla naszego zbawienia, 6. On przyjął na siebie rany, dla naszego uzdrowienia, 7. Poniósł nasze niegodziwości, 8. Stał się ofiarą za nasze grzechy , 9. On wstawił się za przestępcami

Jezus dokonał przebaczenia grzechów i uwolnił nas od kary za grzech wyznaczonej przez Boga.
Tak samo i my, jeśli ktoś Nas zranił i do tej pory nie wybaczyłeś /aś , to właśnie Bóg przygotuje Cię abyś umiał wybaczyć osobie, która Ciebie zraniła.

Gniew i nie przebaczenie są jak chwasty. Wyrastają i ogarniają cały krzak tak, że nie można go zobaczyć, a jedyne to co widzimy to chwasty. Wynik nierozwiązanych spraw, nie przebaczenia, czasami zamienia się w gniew, który przeradza się w depresję i jest to podobne do tego zarośniętego krzaka. Gdy gniew i depresja zaczynają u kogoś manifestować się, nie widać wiele z naturalnej osobowości tego człowieka. Aby zobaczyć prawdziwy charakter musisz wykorzenić każdą sprawę nie przebaczenia wobec każdej osoby i zdarzenia. Wtedy naturalna osobowość zaczyna ponownie pojawiać się i będzie można dostrzec, jaki jest ten człowiek bez zniewolenia.

Wierzę, że jest sposób na chodzenie z Bogiem, który rozwija nastawienie na nie przyjmowanie urazy. Bóg przebacza i chce, abyśmy stawali się podobni do Niego, musimy więc uczyć się jak takimi być. Wypracowanie takiej postawy wymaga umiejętności szybkiego przebaczania. Nawet wtedy, gdy zostaniesz urażony, musisz szybko przebaczać. Spójrz na to w taki sposób ; JEŚLI ta uraza wpłynie na twoją relację z Bogiem, TO nie możesz sobie pozwolić na trwanie w tej urazie i BĄDŹ gotów zapłacić każdą cenę, aby chodzić z Bogiem w pełnym przebaczeniu.

Przebaczenie jest decyzją Twojej woli, i nie powinna opierać się na tym, jak się czujemy. Gdy zostałeś zraniony czy urażony to sposobem na uzdrowienie jest przebaczenie. Nie oznacza to, że pozwalasz, aby ta osoba nadal cię lżyła słowami czy zachowaniem, lecz nie wolno trzymać się osądu-potępienia takiej osoby w sercu, ponieważ utrudni to, a nawet może uniemożliwić, udzielanie błogosławieństwa Bożego tobie. Utrzymywane potępienia w sercu wpływa na każdą relację jaką później zawierasz. Aby wyjść z tej sytuacji i odblokować Boże błogosławieństwo musisz przebaczać ludziom to, co ci zrobili.

PROŚBA o PRZEBACZENIE to PROŚBA o KOLEJNĄ SZANSE.