You are currently viewing Czy jesteś gotowy by usłyszeć Pan z tobą, mężu waleczny!

Czy jesteś gotowy by usłyszeć Pan z tobą, mężu waleczny!

Czytanie z księgi Sędziów 6-7 rozdział

Bóg zawsze patrzy na Swoje dzieci według tego, kim one mogą zostać , a nie tym kim są obecnie.
Pan zawsze widział w Gedeonie przywódcę innych, a nie zwykłego rolnika , który ukrywał ziarno.
Giedeon był Izraelitą, który żył w czasach wielkiego ucisku Midiańczyków.
Bóg dopuścił do tego, z powodu buntu tego narodu.
Niemniej jednak Izraelici(jego lud) wołali do Boga i On usłyszał ich wołanie o pomoc.
Zdecydował uwolnić ich z ucisku wrogów.
Wybrał do tego zadania człowieka, którego doświadczenie w prowadzeniu armii przeciw Midiańczykom było ŻADNE.( amator ) Gdy Bóg przyszedł do Gedeona, nawiedzając go przez anioła, jego pierwszymi słowami było: Pan z tobą, mężu waleczny.
Bóg zawsze patrzy na Swoje dzieci według tego, kim one mogą zostać , a nie tym kim są obecnie.

Apostoł Paweł powiedział: Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia (Flp.4:13).
Bóg zarezerwował dla ciebie i dla mnie dziedzictwo w wietrzności .
Ale tu również daje nam do zrozumienia że w posłuszeństwie możemy osiągnąć wielkie rzeczy w Jego imieniu – abyśmy doświadczyli rzeczywistej relacji z Bogiem, który chce zademonstrować swoją moc przez każdego z nas.
Bóg użył Gedeona, aby przy pomocy 300 mężczyzn uwolnił Izraela z armii liczącej ponad 100 000. Zademonstrował Swoją moc przez jednego człowieka , który był gotów ,aby Bóg użył niewielką wiarę, którą miał, do uwolnienia całego narodu i przyniesienia chwały Bogu Izraela.

Pan rozkoszuje się w ukazywaniu Swojej potęgi przez tych, którzy Mu ufają.

Czy mając do dyspozycji 300 wojowników można pokonać armię liczącą 100.000?
Brzmi nie dorzecznie ?
A jednak dokładnie tak się stało z Gedeonem. Wystarczająco źle to wyglądało, gdy zaczynał z 32.000 przeciwko 100.000, lecz i tak było to za dużo zdaniem Boga.
Nie pozwolił Gedeonowi na bitwę z taką ilością żołnierzy, z powodu pokusy pojawienia się myśli, że to oni byli na tyle silni, aby pokonać armię przeciwnika.

Bóg chciał być pewny , że otrzyma całkowite uznanie za to zwycięstwo.
Takie jest prawo w Królestwie Bożym – wszelka chwała musi przypaść Jemu.

Wtedy rzekł Pan do Gedeona:
Każ , więc ogłosić ludowi tak, aby usłyszał:, Kto bojaźliwy i lękliwy, niech zawróci , wskutek czego zawróciło z zastępudwadzieścia dwa tysiące, a pozostało dziesięć tysięcy.(Sędz.7:3).
Lecz i to było za dużo?
Bóg dał Gedeonowi interesujący sposób selekcji , gdy zabrał ich nad wodę.
Wtedy rzekł Pan do Gedeona:
Każdego, który jak pies chłeptać będzie wodę , na leżąco lub klęczonco odstaw osobno ; (Sędzi. 7:5)

Jakie jest tego znaczenie ?

smigCi, którzy uklęknęli, aby pić i nabierali wodę w dłonie , mieli silniejsze przekonanie obecności wroga wokół, niż ci, którzy się nachylali. Ci, pijący z dłoni byli ludźmi czuwającymi nad otaczającym ich wokół nie bezpieczeństwem, mającymi stale otwarte oczy i rozglądającymi się dookoła, pozostali zaś mogli zostać z łatwością ustrzeleni.

Jeśli ty lub ja mamy należymy do Bożych dzieci, musimy być gotowi do działania.
Musimy być wrażliwi na duchowe niebezpieczeństwa wokół nas.
Musimy być wyszkoleni tak, aby działać przy swoich sprawach (biznesie), równocześnie rozeznając przeciwnika dusz naszych , czającego się i szukającego okazji, aby nas zniszczyć.

Bądźcie trzeźwi , czuwajcie! Przeciwnik wasz , diabeł , chodzi w około jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. (1 Ptr. 5:8)

Bądźcie świadomi tego duchowego niebezpieczeństwa wokół was.

Co dziś Bóg chce z tobą i po przez ciebie osiągnąć ?