You are currently viewing Co znaczy skuteczny Kościół?

Co znaczy skuteczny Kościół?

Niech mówią o chwale królestwa twego i niech chwalą potęgę twoją, aby
oznajmiać ludziom potęgę twoją i wspaniałą chwałę królestwa twego! Psalm 145:11-12

W jaki sposób mierzysz skuteczność w Bogu ?

Czy w ogóle powinieneś myśleć w taki sposób ?

Pierwszy kościół wywrócił świat do góry nogami w pierwszym wieku.

Co powodowało, że był taki skuteczny?

Czy Głoszenie, było ich teologią?
Czy było to skutkiem wpływu jakiegoś innego człowieka niż Jezus?

Pismo wyraźnie mówi, dlaczego pierwszy kościół był skuteczny.

Jest to w samym centrum Bożego serca a jest bardzo proste.

Bóg pragnie, aby Jego natura i moc obijała się w każdym wierzącym.

Gdy tak się dzieje świat jest automatycznie przemieniany, ponieważ ci,

którzy odzwierciedlają Jego chwałę, wpływają na świat.
Służymy zazdrosnemu Bogu.

On jest Bogiem, który nie dzieli się swoją chwałą znikim.

Bóg tak kontroluje sytuacjami, aby zademonstrować przez
nie Swoją chwałę. Robił tak od stworzenia człowieka.

OnpragnieodzwierciedlaćSwojąchwałęprzezemnieiprzezCiebie, tak aby wszyscy ludzie znali Jego potężne dzieła i chwałę

Jego Królestwa.

Apostoł Paweł rozumiał tą zasadę:

Amowamojaizwiastowaniemojeniebyłygłoszonewprzekonywającychsłowachmądrości,

lecz objawiały się w nich Duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej , lecz na mocy Bożej (1 Kor. 2:4-5).

Jeśli nie widzisz Jego chwały przejawiającej się w twoim życiu, to musisz zapytać: dlaczego?

Pan obiecał robić to, jeśli będziemy chodzićposłuszni Jego posłaniu.!

Jak wykonujesz służbę, takie działanie w twoim życiu